PREGÀRIES


PARENOSTRE

Parenostre que esteu en el cel
sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat
aquí a la terra,
com es fa en el cel.
 
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui
i perdoneu les nostres culpes
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
No permeteu que nosaltres
caiguem en la temptació,
ans deslliureu-nos
de qualsevol mal.  Amén.


AVEMARIA


Déu vos salve, Maria.
Plena sou de gràcia!
El Senyor és amb vós.

Beneïda sou vós entre totes les dones
i beneït és el fruit del vostre sant ventre,
Jesús.

Santa Maria, Mare de Déu,
pregueu per nosaltres, pecadors,
ara i en l'hora de la nostra mort. 
AMÉN

GLÒRIA
Glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant. Com era  en el principi, ara i sempre, pels segles dels segles. Amén.                           


EL SENYAL DE LA CREU

Pel senyal de la santa creu.
Dels nostres enemics,
allibereu-nos, Senyor, Déu nostre.
En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant.
Amén.